Yêu Em Vào Cõi Chết

(Giọng ca này học Trường Kỷ Thuật Huế, mặc uniform màu xanh)

Leave a Reply