Vòng Hoa Phân Ưu Cho Mộng Hoa

Toàn thể cựu giáo viên và bạn học vô cùng thương tiếc sự ra đi của Mộng Hoa…
Vòng hoa luyến tiếc người bạn học khả ái năm nào…


Muôn vàn thương tiếc….


Thơ cảm ơn của anh Văn…

Leave a Reply