Vòng hoa cho người quá cố

Đây là vòng hoa do một nhóm cựu học sinh Thuận An tại Seattle đã mang đến tang lễ của bạn Mai Lý

Leave a Reply