Vô ngả

Cuộc đời là vô ngả
Tưa. như ánh trăng ngà
Chuyển luân và vọng nghiệp
Vạn kiếp chốn hư vô

Buồn vui và bể khổ
Luật tạo thế vô thường
Dù cao bước dặm trường
Lẫn quẩn đường hư không

Tục lụy còn mãi động
Tâm không tịnh cõi trần
Thân xác hoài hiện ân?
Bản ngã tận tim sâu

Đời là một bể dâu
Hoá bao kiếp trần sầu
Vọng đời vào tiên cảnh
Cầu mong chút nhiệm màu…..

Duy Minh 2001

Tags:

Leave a Reply