Vì Ta Đã Lỡ Yêu Người

Vì Ta Đã Lỡ Yêu Người CS:QUỲNH LAN
Thơ Hoàng Ngọc Ẩn; Nhạc Hoàng Cầm; Hòa âm Quang Đạt

Tags:

Leave a Reply