Viết bài dùng Viet Unicode

by Vo Duc Dien

Vui lòng giúp ban biên tập bằng cách dùng Unicode khi đánh bài để nộp. Đây là cách chỉ dẫn:

1. Vào Hội Chuyên Gia Việt Nam download VPS Keys 4.3 VPSKeys. Khi download và Run xong sẽ có icon ở Taskbar. Từ đó xem chỉ dẫn để đánh tiếng Việt.

2. Nếu bạn vẫn quen đánh tiếng Việt theo lối cũ như bài viết sau đây thì làm như vậy:

– Cứ viết theo lối cũ mà bạn thích / quen / biết

– Highlight toàn bộ bài viết của bạn

– Click copy hay Ctrl + C (dùng để copy trong nhiều software)

– Click vào icon và mở VPSKey 4.3 ra

– Trong tab Điều Chỉnh select VietNet

– Trong tab Kỹ Thuật select Unicode

– Trong tab Hoán Chuyển: select Auto cho Từ, checkmark Drag-Drop, select unicode cho Sang, cả hai Hồ Sơ thì để trống

-Click Hoàn chuyển Clipboard

-Go back to your article ở Microsoft Word

-Paste (Ctrl + V)

-Bạn sẽ thấy bài viết của bạn trong diện Unicode.

-Save và gởi cho ban biên tập

Cám ơn các bạn.

Sau đây là bài viết được chuyển sang Unicode

Bài tiếng Việt viết theo lối cũ VietNet

ta muo^’n la(‘m… mo^.t la^`n ddu+o+.c tha(m Hue^’

ddu+o+.c tha? mi`nh tre^n ddu+o+`ng va(‘ng Phu+o+.ng Bay
ddu+o+.c nga`y nga`y nga(‘m ma~i co+n mu+a say
Mu+a Pho^’ Hue^’ ru+’c ray lo`ng da^n Hue^’

ta thi’ch la(‘m ca’i con ddu+o+`ng Nguye^~n Hue ^.
nhie^`u ca^y me..ca` fe^ sa’ng tho+m no^`ng
ma` nu+~a ne` …con ddu+o+`ng va(‘ng Duy Ta^n
na`o thua ke’m..cu~ng ddo^ng ngu+o+`i tho+ tha^?n

o^i Hue ^’ xu+a..nga`y na`o ta hay ddu+’ng
nga(‘m a’o da`i..quanh qua^?n lu’c tru+o+`ng tan
La(ng Tu+. DDu+’c, Minh Ma.ng.. Chu `a Tu+` DDa`m
sao que^n ddu+o+.c ha`ng tho^ng..tre^n Tu+` Hie^’u.

ta nho+’ la(‘m mo^.t chie^`u tre^n Vy~ Da.
gio’ hoa`ng ho^n nhe nhe. tho^?i ca^y dda
tha? bo^. wa ddu+o+`ng Dda^.p DDa’ ngang so^ng
ro^`i Le^ Lo+.i ha`ng bo^ng chie^`u nha.t na(‘ng

tre^n Be^’n Ngu+. mo^.t chie^`u no+i ddo^`i va(‘ng
nhi`n su+o+ng mu` nhu+ tuye^’t tra(‘ng gia(ng ma^y
co’n nho+’ cha(ng Kim Long da’ng xinh ga^`y
nhi`n tha thu+o+’t vo+i dda^`y tim thoi tho’p..

MD

Bài chuyển sang Unicode

Ta muốn lắm… một lần được thăm Huế

Được thả mình trên đường vắng Phượng Bay

Được ngày ngày ngắm mãi cơn mưa say

Mưa Phố Huế rức ray lòng dân Huế

Ta thích lắm cái con đường Nguyễn Huệ

Nhiều cây mẹ.cà fê sáng thơm nồng

Mà nữa nè …con đường vắng Duy Tân

Nào thua kém..cũng đông người thơ thẩn

Ôi Huế xưa..ngày nào ta hay đứng

Ngắm áo dài..quanh quẩn lúc trường tan

Lăng Tự Đức, Minh Mạng..Chùa Từ Đàm

Sao quên được hàng thông..trên Từ Hiếu.

Ta nhớ lắm một chiều trên Vỹ Dạ

Gió hoàng hôn nhe nhẹ thổi cây đa

Thả bộ qua đường Đập Đá ngang sông

Rồi Lê Lợi hàng bông chiều nhạt nắng

Trên Bến Ngự một chiều nơi đồi vắng

Nhìn sương mù như tuyết trắng giăng mây

Còn nhớ chăng Kim Long dáng xinh gầy

Nhìn tha thướt vơi đầy tim thoi thóp..

MD

Leave a Reply