Văn Nghệ Gây Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung Việt Nam Update Dec. 28th 2017

Tin cập nhật ngày 28 thg 12 năm 2017:

Xin gởi đến quý vị bản báo cáo tài chánh chi tiêu số tiền quyên được trong cuộc vận động gây quỹ “Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung Việt Nam” vừa qua.

BanBaoCaoTaiKhoang1

BanBaoCaoTaiKhoang2

Tin cập nhật ngày 26 thg 12 năm 2017:

Xin mời quí vị vào trang facebook của Ban Từ Thiện Niệm Phật Đường Thuận An để xem những hình ảnh và video trong tiến trình lể phát quà  cho nạn nhân bão lụt Miền Trung mà do bàn tay quí vị đóng góp vừa qua.

https://www.facebook.com/search/top/?q=ban%20t%E1%BB%AB%20thi%E1%BB%87n

Tin cập nhật ngày 21 thg 12 năm 2017:

Ban Từ Thiện Niệm Phật Đường Thuận An cùng Nhóm Thiện Nguyện Ở Hải Ngoại, Thuận An, Hòa Duân, An Dương, Cự Lại, lên kế hoạch phát quà từ thiện cho bà con bị thiệt hại khắc phục hậu quả sau cơn bảo số 12 tại 6 Xã và 1 Phường thuộc, Thị Xã Hương Trà, Thị Xã Hương Thủy, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tôi quyết định phát quà cho 200 hộ, những thành phần thiệt hại nặng nhất. Mỗi phần quà sẽ bao gồm những phần tử như sau:

 1. Một bao gạo bồ câu 25 ký 290,000₫
 2. 1 thùng mì chay 60,000đ
 3. 1 chai dàu ăn 2 lít 60,000₫

tổng phần quà là: 410,000₫ .

Số còn lại bỏ vào phong bì khoản 500, 000₫

Sau đây là tấm phong màn sẽ được treo lên trong lúc phát qùa

luLut_4

Tin cập nhật ngày 20 thg 12 năm 2017:
ds0

Sau đây là danh sách các hộ được cứu trợ:

ds1a

ds2

ds3

ds4
ds5

ds6

ds7

ds8b

 

Tin cập nhật ngày 19 thg 12 năm 2017:

Chiều ngày 1 tháng 11 năm đinh dậu 2017 Ban Từ Thiện Niệm Phật Đường Thuận An đi tìm hiểu lập danh sách cứu trợ khắc phục sau cơn bảo số 12 các hộ bị thiệt hại, Chết Người, bị Tốc Mái, Hoa Màu, Cá Lồng, tại Xã Phú Thanh, Xã Phú Mậu, thuộc huyện Phú Vang, Tỉnh Thưa Thiên Huế, Xã Hương Phong, Xã Hương Toàn,Xã Hương Vinh thuộc Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

luLut_1

luLut_2

luLut_3

Tin cập nhật ngày 18 thg 12 năm 2017:

Hội chúng tôi đã gởi $8200 USD về Ban Từ Thiện Thuận An và Hoà Duân để tiếp tay phân  phát quà cho các nạn nhân bão lụt. Sau đây là giấy biên lai nhận tiền.

hoadonnhantien3

cam-ta

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÃ ĐÓNG GÓP CỨU TRỢ BÃO LỤT MIỀN TRUNG VIỆT NAM

DANH SÁCH ĐÃ ĐÓNG GÓP ONLINE QUA THUANAN.NET
STT Tên Họ Nơi Cư Ngụ Số Tiền Đóng Góp
1 GĐ Nguyễn Đại Trường & Bê Seattle, WA $100
2 GĐ Phan Anh Việt N. Hollywood, CA $50
3 GĐ Phan Trọng Hùng & Thu Milpitas, CA $200
4 GĐ AC Tình & Bê Dublin, CA $100
5 GĐ AC Sanh & Thanh Pittsburg, CA $100
6 GĐ AC Dũng & Thu Concord, CA $100
7 GĐ Tuất Trần San Jose, CA $100
8 Tamara(Thuy) Nguyen San Jose, CA $200
9 GĐ AC Minh & Hồng Gilroy, CA $100
10 GĐ LeVan Northern CAL $500
11 GĐ Thu Đặng Florida $100
12 GĐ AC Hòa & Thu Half Moon Bay, CA $150
13 GĐ Minh Đào San Jose, CA $200
14 GĐ Hảo Đào Antioch, CA $200
15 GĐ Lan  & Tiến Stockton, CA $100
16 Ô. Nguyễn Yêm Half Moon Bay, CA $50
17 GĐ Kenny Ngọc Sacramento, CA $100
18 GĐ  Nguyễn Thanh Mai Springfield, PA $100
19 GĐ  AC Kiểm  & Quyên Butler, GA $100
Sub-Total 1: $2,650
DANH SÁCH ĐÃ ĐÓNG GÓP TRONG BUỔI VĂN NGHỆ GÂY QUỸ
STT Tên Họ Nơi Cư Ngụ Số Tiền Đóng Góp
20  GĐ  AC Uyển & Hiếu  Los Angles, CA $300
22  GĐ  AC Luyến & Gái  Stockton, CA $100
23  Anh Don Hồ Auto Repair/Smog Check
328 Mowry Ave
Fremont, CA 94536
$500
24 GĐ AC Quốc Hớ San Ramon, CA $200
25 GĐ  AC Kề Thoa Hayard, CA $50
26 B/S Phương Oakland, CA $100
27 GĐ  AC Liên & Duyệt San Jose, CA $100
28 GĐ  AC Thiện & Hoa Bắc Cali $50
29 GĐ  AC Thảo & Tuyển Fresno, CA $300
30 Huân Thiện Antioch, CA $50
31 Tấn Lợi Antioch, CA $50
32 Thảo Trần San Jose, CA $50
33 GĐ AC Minh Bạc San Jose, CA $100
34 Mẹ Chị Bạc San Jose, CA $50
35 Hoa Lay Bắc Cali $50
36 AC Dũng  & Nương Bắc Cali $70
37 GĐ AC Nhân & Hiếu San Jose, CA $100
38  AC Sĩ Thứ Bắc Cali $100
39 Bách Đào Bắc Cali $50
40 GĐ AC Quang &  Kính Dublin, CA $100
41  Dũng Bén Bắc Cali $100
42  Sầu Trần Bắc Cali $100
43 GĐ AC Bá Thu Bắc Cali $200
44 GĐ AC Vang Vân Bắc Cali $100
45 Lành Lẹ Bắc Cali $100
46 GĐ AC Minh & Thúy Antioch, CA $50
47 AC Sự Gái (Bạn Tuất ) Bắc Cali $200
48 Ẩn Danh (Bạn Vi ) Bắc Cali $50
49 AC Phú & Tiên Bắc Cali $100
50 GĐ AC Xõa & Tâm San Jose, CA $200
51 GĐ AC Thọ & Thoa San Jose, CA $150
52 GĐ AC Toàn Sacramento, CA $50
53 AC Thùy Dương Bắc Cali $50
54 Đào Duy Viễn Texas $50
55 Đinh Trần Bắc Cali $100
56 Đông Bắc Cali $100
57 Hải Hiếu Bắc Cali $100
58 GĐ AC Hữu & Xê Livermore, CA $100
59 Minh Xuân Bắc Cali $50
60 Be Hoành Bắc Cali $50
61 AC Uyển & Thủy Bắc Cali $150
62 Nga Lê Bắc Cali $100
63 Trần Lài Bắc Cali $100
64 Lực Đào Bắc Cali $50
65 Anh Hải Bắc Cali $50
66 GĐ AC Vi Thành Bắc Cali $300
67 GĐ AC Cảng & Tâm Hayard, CA $300
68 GĐ AC Phú & Thảo Hayard, CA $100
69 Cầu Lê/Minh San Jose, CA $100
70 Chót Trương Bắc Cali $50
71 Thú & Non Bắc Cali $100
72 AC Hiền Gái Bắc Cali $100
73 AC An & Gái Bắc Cali $100
74 AC Cư & Hương Bắc Cali $100
75 Ngô Thị Hiện Bắc Cali $50
76 AC Phi & Yến Bắc Cali $100
77 Chị Bé Bắc Cali $50
78 AC Nam & Huyền Hayard, CA $100
79 GĐ AC Be & Nghị Reno, NV $100
80 Trần Thị Ngẩu Union City, CA $50
81 AC Lam & Khâm Hayard, CA $100
82 Con Trai Thảo/Tuyển Fresno, CA $100
83 Nguyễn Thị Bê Hayard, CA $100
84 Jim Nguyễn Hayard, CA $100
85 Anh Sáu Bắc Cali $60
86 AC Hiền Ung Bắc Cali $100
87 Trọng Bình Bắc Cali $60
88 GĐ AC Tá  & Thân San Jose, CA $50
89 Khánh  & Phượng Bắc Cali $50
90 AC Hùng  & Phương Bắc Cali $50
91  Chị Liên Bắc Cali $50
92 Mai Hữu Bắc Cali $100
93 GĐ Anh Sơn (Thôn 2 ) Bắc Cali $50
94 GĐ AC Khoa  & Thu Milpitas, CA $200
95 GĐ Anh Tải Trần Tacoma, WA $200
96 GĐ Anh Lành Arizona $200
97 GĐ Trung & Yến Fremont, CA $50
Sub-Total 2: $8,240
Tổng Quyên:
1 thuanan.net $2,650
2 Văn Nghệ gây quỷ $8,240
Grand Total: $10,890
Tổng Chi:
1 Tiền thuê hội trường $550
2 Tiền thuê ban nhạc $900
3 Tiền mua đồ trang hoàng sân khấu $50
4 Tiền mua đồ xổ số $389
5 Tiền mua thức uống $725
Grand Total: $2,614

Tổng số tiền gởi đi Cứu Trợ BLMTVN 2017:        $8,276

SAU ĐÂY LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU GHI LẠI TRONG BUỔI VĂN NGHỆ, XIN CHIA SẼ ĐẾN QUÍ VI:

CTBLMTVN_1

Ladies_1

Greeting_1

Group4

Greeting_2

Greeting_3

vcanhcuoc

Greeting_4

vien

Greeting_5

Greeting_6

Group3

Stage_1

BTC_1

BTC_2

BanAmThuc1 BanAmThuc2

CoBanChe

Group2

Group7

Group8

Lien_Friends_3

Group6

Thanh_Ca

Sing_1

hieu_2

NhanSing

TuatCa

ChiTam_1

Sing_3

Singer_Nam1

Sing_4

Singer_Nam2

LienThu

TamCang2vcanhcuoc2
Couple_Dance_1 Dance_1 Dance_2 Dance_3 Dance_4
Group1
Group5
Ladies_2 Ladies_3 Ban_Ve_so_1

cong_bo_ds_1 Trung_So_1

DungSing

BaoLutMT2017a2ThuNgoCTBLMTVN2d-page-001

 

No Responses to “Văn Nghệ Gây Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung Việt Nam Update Dec. 28th 2017”

 1. CHỈ MỘT CHÚT TÌNH
  Ai ơi! thương lấy quê mình
  Miền Trung lận đận điêu linh đói nghèo
  Suốt đời tai họa bám theo
  Nước cuồn cuộn chảy bọt bèo đầy sông.

  Nước tuôn đổ xuống ruộng đồng
  Băng qua quốc lộ ngập không chổ chừa
  Phủ đầu bằng những trận mưa
  Làm cho thủy điện nước thừa dâng cao.

  Thủy điện xả lũ ào ào
  Có hay nước đã cuốn bao nhiêu nhà
  Miền Trung ruột thịt của ta
  Giờ đây chịu cảnh vỡ òa đau thương.

  Bắc Trung Nam thẳng một đường
  Ra tay cứu giúp quê hương chúng mình
  Bà con sống giữa điêu linh
  Đang chờ cơm áo nghĩa tình thương yêu.

  Sớt chia kẻ ít người nhiều
  Chung tay góp sức lúc điêu đứng này
  Bây giờ như đã trắng tay
  Lấy gì nuôi sống những ngày mai sau.

  Hãy thương dòng máu một màu
  Đang gồng mình gánh thương đau rã rời
  Tiếng lòng đang thét chơi vơi
  Miền Trung máu thịt ngàn lời thiết tha.

  T/G: Cỏ Hoang Tình Buồn

Leave a Reply