Tuyết Rơi

(Giọng ca này tên T hiện ở gần San Jose CA)

Leave a Reply