Tuổi Học Trò Ta Đâu?

Qua sông ngoảnh lại thương trò
Anh qua cái tuổi học trò … thương nhau !
Bạn bè tất tểu về đâu
Ghế anh ngày trước, người sau đến ngồi .

Không tin ? Cứ hỏi hình người
Rồi nghe nét vẽ trả lời tháng năm
Còn đây dấu mực lặng thầm
Thơ anh đem tuổi lỡ lầm lăn qua .

Người đừng xóa nhé, đau ta
Chẳng sao hoài niệm thịt da giống mình
Em rồi có lúc như anh
Về sao lục thuở tóc xanh, muộn màng…

Về thương cho ghế cho bàn
Về đau cùng với cung đàn tuổi thơ
Chỗ giờ rộng lắm đừng lo
Thay anh, nỗi nhớ học nhờ lớp em !

Tác giả: Trương Nam Hương (T.A.O)

Tags:

Leave a Reply