Trang chủ Tuesday, September 29th, 2020

Truyện Cười Xứ Quảng

[ Monday, 26 April, 2010 ]

old joke but 🙂 if you’ve forgotten.
Truyện Cười Xứ Quảng
Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
– Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
Cô gái trẻ trả lời:
– Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
Bác sĩ lắc đầu:
– Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
Cô gái trẻ trả lời:
-Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
– Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết…..Số điện thoại của cô kìa..
Cô gái trẻ tức tối trả lời:
– Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa – là số ĐT(237-817)
Cảnh 2
Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
-Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?
Cô gái:
-Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
Bác sĩ:
-Chời đét !!!
Cảnh 3
Bs : vẫn ko gọi đc, thế là thế nào ?
Cg: dợ , tại thèng chồn em nớ kiu đổi.Bs thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cúi gùii: lè tém chín bửa một năm không tắm ( 897-1508)
Bs : ẹc ! 1 năm ko tắm thì cô đi ra dùm tui !
*****************************
Kiểm (Lượm lặt)

unique Pictures of the Day

For Latest And Cool Stuff Join XciteFun


For Latest And Cool Stuff Join XciteFun

For Latest  And  Cool   Stuff  Join  XciteFun


For Latest And Cool Stuff Join XciteFun


For Latest And Cool Stuff Join XciteFun


For Latest And Cool Stuff Join XciteFun

For Latest And Cool Stuff Join XciteFun


For  Latest  And  Cool  Stuff  Join  XciteFun


For Latest And Cool Stuff Join XciteFun

For Latest And Cool Stuff Join XciteFun


For Latest And Cool Stuff  Join  XciteFun


For Latest And Cool Stuff Join XciteFun


For Latest And Cool Stuff Join XciteFun


For Latest And Cool Stuff Join XciteFun

Xem thêm : Truyện cười

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo