Trái Tim Lầm Lỡ

Giọng ca trẻ đang lên, hiện cư ngụ tại Houston, TX.
Nguyên quán: Xóm Doi, tên: H

Tags:

Leave a Reply