Toán vui: Tắt kè

Có một loài tắt kè có ba màu da khác nhau. Cả thảy là 13 con màu trắng, 15 con màu nâu và 17 con màu đen. Cứ hai con có màu da khác nhau mà gặp nhau thì lập tức cả hai biến màu da của chúng thành màu da thứ ba. Tức là nếu một con màu trắng và một con màu đen mà gặp nhau thì cả hai con biến thành màu nâu. Nếu hai con màu nâu và hai con màu đen mà gặp nhau thì cả bốn con biến thành màu trắng, .v..v…

Dùng toán học / programming hoặc tính nhẩm để chứng minh rằng có thể hay không có thể tất cả các con tắt kè đều biến thành một màu da giống nhau?

Solution

http://voducdien.wordpress.com/2011/07/07/problem-1-of-tournament-of-towns-1984/

No Responses to “Toán vui: Tắt kè”

  1. Vo Duc Dien says:
  2. KL says:

    Tinh nham que`n choi:

    Tong so cat ke co duoc trong san truong la mot so le. Neu chi cho phep moi mot con cat ke gap cat ke khac mot lan thi se thua ra mot con va nhu vay se khong co the cung mot mau duoc.
    Muon co the cung mot mau thi moi mot con cat ke phai dc phep gap nhieu cat ke khac trong nhieu lan gap nhau, tat nhien la moi mot lan gap chi mot con khac mau nao do thoi. Va nhu the thi cu gap hoai vay di, nhieu lan qua cat ke se ra mot mau tuong tu nao do….rat na^u dda^,m! (:-

    Have good day!

Leave a Reply