Trang chủ Saturday, October 23rd, 2021

Toán nhẩm: Giờ đi ăn trưa

[ Tuesday, 02 August, 2011 ]

Một ông giám đốc bảo nhân công phải bắt đầu đi ăn trưa trong thời gian giữa 12 giờ và 1 giờ đồng thời phải trở về giữa 1 giờ đến 2 giờ. Khi đi và khi về thì vị trí của hai kim giờ và phút đổi đúng chỗ của nhau. Vậy nhân công phải đi ăn trưa và về đúng mấy giờ?

No Responses to “Toán nhẩm: Giờ đi ăn trưa”

 1. vo duc dien says:

  Đây là bài giải của một giáo sư Mỹ. Các bạn nghĩ thế nào?

  “Well, first I narrowed the range of possibilities. The way I figure, for the departure time, the hour hand will be between 12 and 1, mean that the minute hand needs to be between 12 and 1 for the return time. For the return time, the hour hand will be between 1 and 2, meaning that the departure time minute hand will be between 1 and 2.

  So, the subordinate left between 12:05 and 12:10 and returned between 1:00 and 1:05.

  At this point, I’m estimating. Between 12:05 and 12:10, the hour hand is going to be no more than 1/6 the way from 12 to 1. Similarly, between 1:00 and 1:05, the hour hand is going to be no more than 1/12 the way from 12 and 1.

  So, as I sat and fiddled with the clock in my living room (getting goofy looks from my wife, I’m sure), I settled on departing at 12:06 and returning at 1:01. Once again… an estimate.

  Because you may not want to give the answer away, I will understanding if you don’t post my comment, but I will probably link to this problem on an upcoming blogpost of my own.

  Thanks for a great problem.

  Andrew Shauver

Xem thêm : Đố vui để học

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo