Tình Chết Theo Mùa Đông

(Giọng ca này tên T hiện đang ở thành phố Stockton CA)

Leave a Reply