Tin VN: Tiền Thưởng Tết

Thưởng Tết từ 30 ngàn đồng đến 389 triệu đồng

RFA 2010-01-08

Một báo cáo của Bộ Lao động thương binh và xã hội về mức thưởng Tết của 63 tỉnh thành trên cả nước, cho thấy mức thưởng thấp nhất năm nay là 30,000 đồng, thấp hơn 20,000 đồng so với năm ngoái.

Cá nhân được thưởng Tết cao nhất năm nay là 389 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo này thì mức thưởng Tết bình quân chung đối với người lao động khoảng 1,85 triệu đồng, cao hơn năm trước 300 ngàn đồng. Mức thưởng Tết của doanh nghiệp nhà nước là khoảng 2,2 triệu đồng một người, doanh nghiệp dân doanh khoảng 1,4 triệu đồng một người, và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 1,9 triệu đồng.

Liên quan đến tiền lương của người lao động, bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng vụ lao động tiền lương, Bộ lao động thương binh xã hội cho biết năm nay tiền lương bình quân ước đạt 2,8 triệu đồng một người một tháng.

Trong đó doanh nghiệp nhà nước là 3,3 triệu đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 2,6 triệu đồng, và doanh nghiệp dân doanh là 2 triệu đồng.

Tiền lương cao nhất của cán bộ quản lý ở doanh nghiệp nhà nước là 40,5 triệu đồng một tháng, khối dân doanh là 216 triệu đồng, khối doanh nghiệp nước ngoài là 208 triệu đồng.

Mức lương tháng thấp nhất là 650,000 đồng một tháng thuộc về người lao động khối dân doanh.

Tags:

Leave a Reply