Trang chủ Wednesday, May 22nd, 2019

Tiền

[ Saturday, 21 November, 2009 ]

Tiền tài sự nghiệp lẽ nhĩ nhiên
A’o mơ’i, cơm ngon cũng phải tiền
Vài ngày thâ’t nghiệp đời vô nghiã
Ba bưã không lương quả là phiền
Tươ’ng sô’ năm nay nhiều sao hạn
Phong thủy, vận đời xâ’u muô’n điên
Cầu may, cầu rủi… cầu trời Phật
Tru’ng sô’ Lotto sươ’ng như tiên

DM

One Response to “Tiền”

  1. Huu Thanh Nguyen says:

    Con huong con hoa con thu vi
    Het tien het bac het tien tri
    Huu

Leave a Reply

Click vào icon để chọn thêm vào bài thảo luận của bạn.

http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bye.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/good.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/negative.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/scratch.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wacko.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yahoo.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/heart.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/whistle3.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/mail.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sad.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/unsure.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif 
 

Xem thêm : Thơ ca