Thuận An Quê Tôi

Thuận An Quê Tôi
 

Ai về xứ Huế
Xuôi dòng sông Hương
Vượt phá Tam-Giang
Thuyền ra cửa biển
Thuận An tôi đó

Trong sông ngoài biển
Chiếc cầu bắt ngang
Tân Mỹ, Thuận An
Sách sử của làng
Họ Trương khai canh
Họ Hoàng khai khẩn 
Tháng năm lận đận
Nước chảy đá mòn
Làng tôi vẫn còn 
Trơ gan tế nguyệt
Trấn Hải đồn đài
Đình, chùa, miếu, vũ
Tráng lệ huy hoàng
Trường trung tiểu học
Trí tuệ đầu đời
Mở mang dân trí
Bên cạnh miếu thân
Thái Dương phu nhân
Oai thần linh hiển
Vua phong sắc tứ
Hưởng lộc triều đình
Hàng năm tế-tự
Ba năm đáo lệ
Truyền thống cầu ngư
Dân làng tứ xứ
Năm châu bốn bể
Tấp nập kéo về
Chung vui hội hè
Đua ghe nhảy bố
Kéo dây chạy bộ
Đá banh, xổ số
Bài choài, hát bội
Tưng bừng biểu lộ
Biển lặng sóng êm
Dân làng ra khơi
Mành, lừ, lưới cảng
Rồng, rớ, dạ câu
Cá, mực đầy bầu
Chở về bên chợ
Dân làng hớn hở
Kẻ bán người mua
Chợ, đò tấp nập
Cảnh sống phú cường
Dân sinh, dân trí
Dân chủ nhân quyền
Dân làng được hưởng
Vận nước vận làng
Cọng nghiệp tương sinh
Chiến tranh bom đạn
Tàn phá quê hương
Dân làng tìm đường 
Tản mát tứ phương
Người lên kinh tế
Kẻ xuống dưới bể
Vượt biên, vượt biển
Đi tìm lẽ sống
Có được ấm no
Không quên nguồn cội
Nhất tâm cầu nguyện
Việt Nam nước nhà
Thuận An quê tôi
Hạnh Phúc thanh bình

Quang Trường
TA 60-65

Leave a Reply