Trang chủ Sunday, September 22nd, 2019

Thu Tương Tư

[ Sunday, 11 October, 2009 ]

Chiều qua xóm nhỏ bên cầu

Mùa Thu đổ lá giọt sầu ai trao

Trời Thu lá rụng phương nào

Ngọt lời Thu Ngỏ, tình vào Thu yêu

Gió rung cành lá Thu chiều

Cành rơi lơ lã, cành nhiều tương tư,

Bảo rằng Thu đến rồi ư?

Lòng em nghe tựa suy tư lá vàng

Mong rằng Thu mãi đừng tàn

Để em tặng lá Thu vàng làm tin

Và mong Thu mãi còn xinh

Như cành lá nọ, như tình đôi ta.

Utah, mùa thu 2007
(Hoài Việt Hương)

Leave a Reply

Click vào icon để chọn thêm vào bài thảo luận của bạn.

http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bye.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/good.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/negative.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/scratch.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wacko.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yahoo.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/heart.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/whistle3.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/mail.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sad.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/unsure.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif 
 

Xem thêm : Thơ ca