Thư Ngỏ

California, ngày 1 tháng 4 năm 2014

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính thưa quý đồng hương Thuận An Hải Ngoại,

Được biết tại quê nhà Làng Thai Dương Hạ Thuận An, với tấm lòng từ bi, yêu thương, và tâm nguyện của Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử Thuân An đang chuẩn bị tiến hành tổ chức Đại Lễ Cầu Siêu, Cúng Dường Trai Tăng, Giải Oan Bạt Độ, Trai Đàn Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn, Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An, Cầu Siêu Chư Hương Linh Liệt sĩ, Đồng Bào Tử Nạn Trên Sông, Trên Biển và trên Bộ sẽ được long trọng tổ chức vào ngày 10-11 tháng 3 năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 09-10 tháng 4 năm 2014), tại bãi biển Thuận An – Đường Lê Sĩ – Hải Thành – thị trấn Thuận An.

Đây một việc làm hết sức trọng đại và có ý nghĩa rất quan trọng dành cho các hương linh là Oan Hồn Uổng tử vất vưởng, không nơi nương tựa, lang thang khắp mọi nơi, mọi cõi. Kính nhờ Oai Lực của Tam Bảo, nhờ ơn đức của Chư Phật, nhờ công đức của rất nhiều Chư Tăng để cứu độ và kỳ nguyện cho các hương linh được siêu thoát và người sống được bớt khổ đâu, chữa lành những vết thương rướm máu lâu ngày chưa lành và để nối kết lại tình đồng bào ruột thịt, và làm vơi đi những oan hồn uất ức đã được chứa chất từ lâu nay.

Để biểu tỏ tấm lòng chân tình thương mến người thân quá vãng, thương xót đồng bào tử nạn, thương xót những cô hồn đói lạnh và nhất là để an tâm cho người sống trong đó có chúng ta. Chúng ta là những người được may mắn, được Ơn trên phù hộ, vượt đại dương để đi đến bên bờ từ do, và cũng chính nhờ bãi biển Thuận An này đã đưa tiễn biết bao nhiêu thuyền nhân tỵ nạng Thuận An đến bờ từ do. Nay được sự trợ duyên của quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử Thuận An đứng ra tổ chức Kiết lập đàn tràng Bạt độ, Chẩn tế, anh hùng chiến sĩ trận vọng, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, chư hương linh quá vãng. Chúng ta hãy cùng nhau trợ duyên với Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử Thuận An, bằng cách phát tâm cúng dường tịnh tài để giúp trang trải những chi phí và cúng dường Trai Tăng để hồi hướng công đức cho Cữu Huyền Thất Tổ, tứ thân phụ mẫu hiện tiền cũng như quá cố và gia đình của chúng ta.

Mọi tịnh tài cúng dường quý vị có thể liên lạc thân nhân của quý vị ở quê nhà để cúng dường hoặc quý vị có thể gởi về địa chỉ: 1744 Honeysuckle Road. Livermore, Ca 94551. Chi Phiếu xin ghi: Đào Duy Hữu, Memo: Cúng Dường Trai Đàn Chẩn Tế.
Số tiền thu được chúng tôi sẽ gởi về Ban Tổ Chức, và sẽ cập nhật danh sách cúng dường và công bố qua email hoặc qua trang web www.thuậnan.nét.

Nam Mô Công Lâm Đức Bồ Tát Ma Ha Tát,

Thừa Lệnh Ban Tổ Chức,

Đào Duy Hữu
Email hdao64@yahoo.com

điện thoại: (925) 413-1765

Leave a Reply