Thơ Về Mẹ

Vu Lan Nhớ Mẹ

Mẹ già như cánh loài chim
Bốn mùa bay lượn nổi chìm gió sương
Tình Mẹ thấm ngọt như đường
Nuôi con khôn lớn không vương nỗi sầu
Bây giờ Mẹ đã về đâu?
Hàng ngày kinh kệ nguyện sầu vãng sanh
Mẹ về trên cõi an lành
Hoa sen chín cánh nở ra đón chào
Mẹ ơi, con trẻ tự hào
Không ai bằng Mẹ đi vào đời con
Mất Mẹ ta thiếu những ngày.
Trong vòng tay mẹ ngũ say yên bình.

                                                            Quan Truong

Leave a Reply