Thầy cô giáo Chicago biểu tình

09/11/2012 03:00 AM

Chicago: 26,000 Giáo Viên, 400,000 HS Không Vào Lớp Học
(09/11/2012) (Xem: 146)
CHICAGO – Khoảng 26,000 thầy cô giáo đình công vì không thể thỏa hiệp để giải quyết khế ước lao động với thẩm quyền của cac học khu thuộc thành phố Chicago.

Các viên chức địa phương cho hay trẻ em không đuợc trông coi, đặc biệt là tại các khu phố thường có bạo động băng đảng, nhưng hưá bảo đảm an toàn gần 400,000 học trò bị ảnh huởng.

Cuộc đình công của nhà giáo là thử thách với thị trưởng Rahm Emmnuel – tối chủ nhật, ông Emmanuel tuyên bố “Đó là cuộc đình công tôi không mong muốn, là không cần thiết, có thể tránh, và là sai”.

Thương lượng giữa HĐ thành phố và nghiệp đoàn nhà giáo có thể tái tục.

Trong số giáo chức biểu tình phản đối bên ngoài 1 trường tiểu học hồi sáng Thứ Hai, thầy giáo lớp 8 Michael Williams xác nhận ông mong muốn sớm thoả hiệp để trở lại giảng dạy, nhưng luơng và các điều kiện giáo dục cần đuợc cải thiện sớm.

Các viên chức xác nhận 140 trường vẫn mở cửa vào đầu buổi sáng và trưa để số học sinh cần bữă ăn trưa miễn phí có thể ăn sáng và ăn trưa.

Thị trưởng Emmanuel khẳng định “Chúng tôi bảo đảm sự an toàn của con em chúng ta – chúng ta sẽ thấy các vấn đề đuợc giải quyết để chúng trở lại lớp học”. Cảnh sát trưởng Gary McCarthy cho hay ông đưa cảnh sát làm việc bàn giấy ra ngoài đuờng để ứng phó với cuộc đình công của nhà giáo và số trẻ em có thể lang thang ngoài đường. Chủ tịch Karen Lewis của nghiệp đoàn nhà giáo xác nhận: 2 bên không bất đồng nhiều về tiền lương, nhưng các vấn đề khác, gồm các thay đổi của phúc lợi y tế và về hệ thống luợng giá giáo chức chưa thể giải quyết.

Việc thẩm định thầy cô giáo có thể đưa tới sa thải 6000 người trong 2 năm – viên chức thành phố Chicago không đồng ý và lưu ý rằng nghiêp đoàn nhà giáo không giải thích bằng cách nào đưa tới kết luận như thế.

Ông Emmanuel nhắc nhở : không thể đánh giá bằng 1 năm giảng dạy, mà giáo chức cần giúp đỡ để thăng tiến nghề nghiệp.

Tags:

Leave a Reply