Thành Kính Phân Ưu

Vừa nhận được tin buồn thân phụ của cựu HS Thuận An Đào Duy Toán vừa thất lộc tại quê nhà, BBT ThuanAn.net thành kính phân ưu cùng tang quyến và nguyện cầu hương hồn bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

No Responses to “Thành Kính Phân Ưu”

 1. Đào Duy Minh says:

  Toán và Minh xin thay mặt cho gia đình và tang quyến xin chân thành cảm tạ các anh chị và bạn bè đã gửi lời phân ưu, chia buồn và cầu nguyện cũng như tặng vòng hoa.
  Những lời chia buồn của các anh chị và bạn bè đã giúp cho GĐ Minh bớt đi phần đâu buồn cũng như những lời nguyện cầu đã góp phần cho Ba của Minh sớm siêu sanh miền Cực Lạc.
  Những ngày qua vì bận lo tang sự cho Ba ở VN vừa mới trở lại Mỹ tối hôm nay cho nên lời cảm tạ đến hơi muộn mong các anh chị và bạn bè thông cảm.
  Một lần nữa, thay mặt cho GĐ xin thành thật cám ơn.

  Toán và Minh cùng toàn thể gia quyến.

 2. Đào Duy Minh says:

  Toán và Minh xin thay mặt cho gia đình và tang quyến xin chân thành cảm tạ các anh chị và bạn bè đã gửi lời phân ưu, chia buồn và cầu nguyện cũng như tặng vòng hoa.
  Những lời chia buồn của các anh chị và bạn bè đã giúp cho GĐ Minh bớt đi phần đâu buồn cũng như những lời nguyện cầu đã góp phần cho Ba của Minh sớm siêu sanh miền Cực Lạc.
  Những ngày qua vì bận lo tang sự cho Ba ở VN vừa mới trở lại Mỹ tối hôm nay cho nên lời cảm tạ đến hơi muộn mong các anh chị và bạn bè thông cảm.
  Một lần nữa, thay mặt cho GĐ xin thành thật cám ơn.

  Toán và Minh cùng toàn thể gia quyến.

 3. dien says:

  Thành thật chia buồn cùng gia quyến. Nguyện cầu vong linh bác sớm đuợc về cõi Phật.

 4. Phan Trong Hung says:

  Hùng và gia đình thành thật chia buồn 2 bạn Toán & Minh cùng tang quyến. Xin nguyện cầu cho ông cụ sớm vãng sanh về miền cực lạc.

  Thành Kính Phân ưu,

  Hùng & Gia Đình

 5. Uyen Hieu says:

  Thành kính chia buồn đến Mợ và mấy chú thím, O dượng trong sự mất mát lớn lao này, nguyện cầu hương linh Cậu sớm được vãng sanh về cực lạc,A Di Đà Phật.

Leave a Reply