THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn thân phụ của bạn Phạm Thi Bê,
Phạm Vĩnh, Phạm Thị Chê ở xóm Đình vừa tạ thế
tại Việt Nam ngày 11 tháng 4 năm 2014 Dương Lịch,
hưởng thọ 96 tuổi. Xin thây mặt Ban Biên Tập
thuậnan.net gởi lời chia buồn đến anh Linh và tang quyến.
Nguyện xin linh hồn cụ sớm siêu thoát nơi miền
cực lạc và xin ơn trên giúp đỡ, an ủi những người
trong gia đình trong sự mất mát lớn lao này.

Đồng Kính Bái
Ban Biên Tập

Tags:

No Responses to “THÀNH KÍNH PHÂN ƯU”

  1. trần xõa says:

    Thành thật chia buồn cùng vợ chồng Linh, Vĩnh, Bê và Chê cùng tang quyến, cầu nguyện linh hồn chú được sớm siêu thoát.

    Xõa và gia đình
    Thành kính phân ưu

Leave a Reply