Trang chủ Friday, January 17th, 2020

Thành Kính Phân Ưu

[ Tuesday, 23 February, 2010 ]

Nhận được tin buồn mẹ thầy Lê Chương, nguyên cựu giáo sư trường Trung Học Tỉnh Hạt Thuận An, vừa tạ thế tại Việt Nam. Diên xin đại diện học sinh lớp C chia buồn cùng thầy và quý quyến. Nguyện cầu vong linh cụ bà sớm vãn sanh về miền cực lạc.

Võ Đức Diên

One Response to “Thành Kính Phân Ưu”

  1. Kiem says:

    Xin chan thanh phan uu cu`ng gia ding hay Le Chuong va nguyen cau linh hon cu ba` som vang sanh cuc lac.

    Em hoc sinh lop C thay chu nhiem
    Kiem

Leave a Reply

Click vào icon để chọn thêm vào bài thảo luận của bạn.

http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bye.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/good.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/negative.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/scratch.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wacko.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yahoo.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/heart.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/whistle3.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/mail.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sad.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/unsure.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif 
 

Xem thêm : Thông báo chung

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo