Thành kính phân ưu

Được tin mẹ của Diệp và An ở Thuận An vừa từ trần. Xin thành thật chia buồn cùng hai bạn và gia quyến.
Cầu nguyện hương linh bác về nơi cửa Phật.

Nguyễn Thị Thiệp

Leave a Reply