Trang chủ Wednesday, November 20th, 2019

Thành kính phân ưu

[ Saturday, 31 December, 2011 ]

BBT ThuanAn.net vừa nhận được tin buồn là thân phụ của cựu học sinh Phan Thị Bê vừa mới qua đời tối thứ năm 29/12/2011 Dương Lịch tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ.
Nguyện cầu linh hồn người quá vãng sớm được siêu thoát.