Trang chủ Friday, December 6th, 2019

Tha La Xom Dao

[ Saturday, 13 December, 2014 ]

Mời các bạn xa gần thưởng thức
nhạc phẩm Tha La Xóm Đạo bởi
giọng hát ngọt ngào, tình cảm,
điêu luyện. Lớn len va truong
thanh tại thành phố Sacramento CA
người mang tên Phan Thuý Hằng.

Xem thêm : Âm nhạc