Thủ Tục Giấy Tờ Cần Biết Cho Những Người Viếng Thăm Mỹ

Người Việt sang du lịch Mỹ càng ngày càng đông. Nếu ACE nào có nhu cầu nầy xin vào trang web dưới đây để tìm hiểu, trước khi nộp đơn xin phỏng vấn tại văn phòng di trú của Mỹ tại Việt Nam.

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/vi/nonimmigrant-visas.html

Lượm lặt: PTH

Tags:

Leave a Reply