Trang chủ Tuesday, May 21st, 2019

Thư giãn

[ Sunday, 11 October, 2009 ]


Chết mày chưa!! hihiihi.


Đá lông nheo nè ….


Cuộc đời có gì sung sướng hơn nè …..!


Đang giờ nghỉ trưa xin vui lòng đừng làm ồn ….


Lúc hoạn nạn mới biết tôi trung ! Chủ tớ đồng lòng …..


Chứng khoán lại mất điểm, càng đọc càng đau bụng …..


Cần gì đi xa, câu đây cũng có cá mà !


Ai nói tui già ! ngon thi đua xe với tui !