Thơ vui: Tuổi 60-100

60 CHƯA PHẢI ĐÃ GIÀ
60 LÀ TUỔI MỚI QUA DẬY THÌ.
65 HẾT TUỔI THIẾU NHI
70 LÀ TUỔI MỚI ĐI VÀO ĐỜI
75 LÀ TUỔI ĂN CHƠI.
80 LÀ TUỔI YÊU NGƯỜI YÊU HOA.
90 MỚI BẮT ĐẦU GIÀ
ĐÊM ĐÊM VẪN CỨ MẶN MÀ YÊU ĐƯƠNG.
100 CÓ LỆNH DIÊM VƯƠNG.
CỨ Ở TRÊN ẤY YÊU ĐƯƠNG THỎA LÒNG.
BAO GIỜ ĐẠN HẾT LÊN NÒNG.
TỪ TỪ NẰM XUỐNG LÀ XONG MỘT ĐỜI.

*****************************************************************

Thưa thầy, Q. đã … cùng thầy…thót lét… và có hiệu nghiệm. Cám ơn thầy nhắc nhỡ, còn không … chắc bị… liệt! (vì hơi bận, thưa thầy)

Em – VuiCuoi

*****************************************************************

1 phút suy tư

Bí quyết hạnh phúc là chiêm ngưỡng mà không ham muốn. (F.H. Bradley)

Hạnh phúc cộng thêm và nhân lên, khi ta đem chia nó cho người khác. (D. Nielson)

Con đường đạt tới hạnh phúc là làm cho người khác hạnh phúc. (Robert Intersoll)

Có được niềm vui ta đem chia sẻ, hạnh phúc sẽ tăng gấp đôi. (Lord Byron)

Kẻ dại đi tìm hạnh phúc nơi xa, người khôn vun trồng nó ngay đưới chân mình». (James Oppenheim)

Tags:

Leave a Reply