Thơ dzui: Cùng khởi đầu Cờ (C) đứng cạnh U

thơ  dzui   CU hay CỤ

….. cùng khởi đầu Cờ (C) đứng cạnh U
Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU?
Râu ria rậm rạp CU như CỤ
Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU

Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
Mà quên thuở nọ vốn thằng CU
Lạ gì CU nặng CU thành CỤ
CỤ chẳng nặng thì CỤ hoá CU
(Tây Mỹ nào phân biệt CỤ, CU!)

Thế sự đảo huyền chuyện CỤ, CU
Lộn sóng “Thằng CỤ” với “Ông CU”
CU “Quân Tử Kiếm” là “CU CỤ”
CỤ “Lão Ngoan Đồng” ấy “CỤ CU”

Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ
Giữa vòng hương phấn muốn là CU
Giai nhân có hỏi CU hay CỤ?
“Ngũ thập niên tiền CỤ vốn CU”

Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư
Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ!
Với bọn nhóc tì, ừ! Lão: CỤ
Cùng hàng tiền bối, dạ! Con: CU

Nhơn sanh ảo ảnh, đời là mộng
Thế sự vô thường, khôn giả ngu.
Thành bại nhục vinh, mây khói cả
CỤ hay CU há khác nhau ư?!

Tags:

Leave a Reply