Thơ tình…..

Thơ tình em viết bằng son
Cho anh ngộp thở yêu em nồng nàn.

Ngọc Cô Hàn
30/4/2010

Leave a Reply