Trang chủ Tuesday, June 18th, 2019

Thơ: The Bitter Tears on Your Lips

[ Tuesday, 08 February, 2011 ]

The Bitter Tears on Your Lips

When you leave me,
I don’t understand why you want to say good-bye
Only I know, my tears are falling involuntarily
My soul is emptiness as an abandon desert
My mind is sinking as a burning summer
***
When you leave me,
I feel the time to be with you is too short
Why you so rush to leave me behind?
I cry all night long, don’t you know
I die for you…my darling
***
I knew, my image won’t stay forever in your heart
I predict that day will come, but…. I was silly lie to myself
I’m excepting the sorrow you put on me
I will carry it forever at the end
I wish you a new love full of enjoyment
In the loving paradise, our tearful affair is over…

Xõa Trần
10/30/2009
Cupertino, California

3 Responses to “Thơ: The Bitter Tears on Your Lips”

 1. robert tran says:

  tạm dịch:

  “Giọt Đắng Trên Môi”

  Ngày anh ra đi,

  Em không biết tại vì sao chúng mình chia tay

  Em chỉ biết nước mắt cứ tuôn rơi vội vã

  Tâm hồn em trống vắng như sa mạc hoang

  Lòng em cháng chường như bãi nắng khô cằng

  Khi mất anh em mới thấy hạnh phúc đến qúa ngắn ngũi,

  Sao vội vàng lặng lẽ chia tay tình ta,

  Em khóc âm thầm, quằng quại đêm thâu…chết theo tình anh.

  Em đã biết, hình bóng em không ngự trị trong tâm hồn anh.

  Em đoán biết ngày đó sẽ đến…

  nhưng em sợ, và em đã lừa dối lòng em….

  Em xin nhận lấy, những phũ phàng anh đã dành cho em

  Khổ đau ấy, em xin mang suốt đời này

  Xin chúc anh, tình yêu mới tràng đầy yêu đương

  Vùng trời yêu đó, tình mình thôi hết vấng vương.……

 2. xoa tran says:

  tạm dịch:

  Giọt Đắng Trên Môi

  Ngày anh ra đi,

  Em không biết tại vì sao chúng mình chia tay

  Em chỉ biết nước mắt cứ tuôn rơi vội vã

  Tâm hồn em trống vắng như sa mạc hoang

  Lòng em cháng chường như bãi nắng khô cằng

  Khi mất anh em mới thấy hạnh phúc đến qúa ngắn ngũi,

  Sao vội vàng lặng lẽ chia tay tình ta,

  Em khóc âm thầm, quằng quại đêm thâu…chết theo tình anh.

  Em đã biết, hình bóng em không ngự trị trong tâm hồn anh.

  Em đoán biết ngày đó sẽ đến…

  nhưng em sợ, và em đã lừa dối lòng em….

  Em xin nhận lấy, những phũ phàng anh đã dành cho em

  Khổ đau ấy, em xin mang suốt đời này

  Xin chúc anh, tình yêu mới tràng đầy yêu đương

  Vùng trời yêu đó, tình mình thôi hết vấng vương.……

Leave a Reply

Click vào icon để chọn thêm vào bài thảo luận của bạn.

http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bye.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/good.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/negative.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/scratch.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wacko.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yahoo.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/heart.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/whistle3.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/mail.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sad.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/unsure.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif 
 

Xem thêm : Thơ ca