Tân gia nhà Xoã

Nhìn lại hình ảnh các anh chị em Thuận An dự tiệc tân gia nhà Xoã, cựu học sinh Trung Học Tỉnh Hạt Thuận An, tại San Jose, California.

Leave a Reply