Posts Tagged ‘Xin ghé qua và… để lại…’

Xin ghé qua và…

Friday, October 16th, 2009

để lại…

Thân gởi quí thầy cô cùng cựu thân hữu học sinh trường,

Như là đã một dịp ghé lại thăm trường cũ, tìmvề kỷ niệm xưa, nếu quí vị đã có dịp ghé qua sân trường THTA trên mạng này mời quí vị vào mục Liên Hệ, xin cho chúng tôi mối liên hệ cũ với trường Tỉnh Hạt Thuận An với nội dung tên họ, email (nếu có), liên hệ với trừơng như là giáo viên bộ môn, học sinh niên khóa, lớp, thầy cô chủ nhiệm,… – để ngỏ hầu được tìm về bên nhau, được thắt chặt thắm tình thân hửu thầy trò ngày xưa vào giờ đây, nay mai những dịp chúng ta có cơ hội hàn huyên lại nhau, khởi đầu qua sân  trừơng THTA trên mạng này.

Qúi vị cũng có thể vào đây tìm bạn và đăng tìm bạn, tìm thân hửu những khuôn mặt thân quen thầy trò, bằng hửu mà quí vị đã ghi khắc với nhau bao kỷ niệm của ngày nào.

Vào LIÊN HỆ <- Xin bấmvào đây

Cám ơn và rất mong,

Ban Biên Tập Sân Trường trên mạng THTA