Posts Tagged ‘TRAI THẾ HỆ’

TRAI THẾ HỆ

Thursday, June 26th, 2014

TRAI THẾ HỆ

1. Cơn quốc loạn, ai người tay vững lái?
Lúc ngoại xâm, ai hăng hái cung thương?
Phải chăng người trai, tráng chí quật cường,
Thân ngang dọc, một đời say sức mạnh?

2. Trai thế hệ thân mình đầy nhựa mạnh,
Vai noang to đủ sức gánh việc đời:
Chân dạn dày bước tiến tận chân trời,
Ngực lớn rộng chứa đựng niềm tinh khiết.

3. Chàng trai hỡi! người con yêu đất Việt!
Hãy lắng nghe sông núi gọi thanh niên!
Lời rền vang: “Trai tráng giống Rồng Tiên!”
Luyện sức mạnh để vững xây Tổ Quốc!

“Vì đất nước đang cần trai dũng lược
Dựng cao cờ để đón rước vinh quang”.
Sống vinh quang, sức phải mạnh, chí cường.
Chăm rèn luyện, hỡi chàng trai thế hệ!

Lê Thăng

TUỔI TRAI

1. Ta là thanh niên thế hệ
Tang bồng nặng nợ nam nhi
Tuổi trai say đời mạnh mẽ
Tình trai hẹn những chuyến đi…

2. Ta luyện thân hình tráng kiện,
Ta rèn trí, đức thanh cao
Sức trai đào sông, lấp biển,
Tài trai dập tắt binh dao

3. Ta là thanh niên đời mới;
Lòng trai nhựa sống trào dâng,
Hồn trai niềm vui phơi phới,
Chí trai trở ngại san bằng,

4. Tiến lên! mở mùa kiến thiết!
Dựng đài Dân chủ nguy nga
Bồi đắp, điểm tô đất Việt
Ngàn năm sáng chói Cộng Hòa

Thu Bạch

CON ĐƯỜNG BẮC NAM

1. Từ cửa Ải Nam Quan
Tới biên thùy Miên – Việt
Khi leo núi, lúc xuyên ngàn,
Chạy ven biển cả, vắt ngang sông dài;
Khi băng qua đồng lúa xanh tươi
Lúc tiến thẳng vào lòng đô thị
Con đường thiên lý
Từ bao đời nối chặt Bắc, Trung, Nam

2. Con đường, mạch máu chính của giang san,
Chuyển sinh khí từ trong lòng đất mẹ
Nuôi đàn con từ núi rừng ra bể,
Từ Lạng Thành cho đến Mũi Ca Mau
Con đường truyền tình cảm mến thương nhau.

3. Con đường ấy, ngày nay, Ôi! đứt đoạn!
Mạch sống cắt đôi, nửa trời u ám!
Ai là người gieo mối hận ly tan?

Chiêu Đăng

THỰC HỌC

1. Trước, việc học nặng nề khoa cử,
Cốt dùi mài kinh sử tinh thông,
Một mai thành đạt trống giọng mở cờ
Chỉ một bước quyền to chức trọng
Đời vinh hoa võng lọng xênh xang
Còn ai lật đật khoa trường
Dù tài giỏi mấy hết đường tiến thân

2. Thời khoa học nay cần thực nghiệp,
Học làm sao cho biết mọi đường
Nông, công, thương, nghiệp khuyếch trương,
Làm cho nước mạnh, dân cường, nhà an.
Học chẳng cứ đổ làm công chức,
Mới giúp nhà, ích nước, lợi dân,
Nông, công, thương, sĩ, ai cần hơn ai?

3. Thanh niên muốn lập cuộc đời,
Con đường thực học sáng ngời tiến lên

Chiêu Đăng