Posts Tagged ‘Thuở Ấy Có Em’

Thuở Ấy Có Em

Monday, April 14th, 2014

Mời các bạn thưởng thức nhạc
phẩm Thuở Ấy Có Em qua
giọng hát hiện đang ở San Jose CA,