Posts Tagged ‘Thi học sinh giỏi toán Âu Châu tại San Jose’

Thi học sinh giỏi toán Âu Châu tại San Jose, California

Friday, November 14th, 2014

Thông báo: Một cựu học sinh Thuận An hàng năm có trách nhiệm ra đề toán để thi chọn học sinh giỏi của Âu Châu năm nay có vinh dự được trực tiếp tổ chức thi chọn học sinh giỏi toán của Âu Châu ngay tại thành phố San Jose.

Quý vị có con em đang học trung học – high school có thể tham dự cuộc thi này vào ngày 6 đến ngày 14 tháng 12 năm 2014 tại thành phố San Jose, California. Thời hạn ghi danh trong vòng ba tuần từ nay cho đến ngày 4 tháng 12. Thí sinh sẽ dược một bằng khen nếu làm được chỉ một trong bốn bài. Nếu làm được càng nhiều thì sẽ có huy chương. Bằng khen này có giá trị chứng nhận con em quý vị là học sinh giỏi của Âu Châu và có thể giúp con em quý vị xin vào những trường đại học có tiếng của Mỹ sau khi học xong trung học.

Ai muốn ghi danh thì email đến EuropeanMathChampionship@gmail.com.

Ghi chú: Đây là một cuộc thi chọn học sinh giỏi thế giới và đề thi rất khó.