Posts Tagged ‘Tha La Xom Dao’

Tha La Xom Dao

Saturday, December 13th, 2014

Mời các bạn xa gần thưởng thức
nhạc phẩm Tha La Xóm Đạo bởi
giọng hát ngọt ngào, tình cảm,
điêu luyện. Lớn len va truong
thanh tại thành phố Sacramento CA
người mang tên Phan Thuý Hằng.