Warning: sprintf(): Too few arguments in /home2/thuanan/domains/thuanan.net/public_html/wp-content/themes/newsmatic/inc/breadcrumb-trail/breadcrumbs.php on line 252

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home2/thuanan/domains/thuanan.net/public_html/wp-content/themes/newsmatic/inc/breadcrumb-trail/breadcrumbs.php on line 252

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home2/thuanan/domains/thuanan.net/public_html/wp-content/themes/newsmatic/inc/breadcrumb-trail/breadcrumbs.php on line 252

Thương Tiếc

Trên thế gian sao có những người tài giỏi như tác giả bài thơ sau đây: Chắc là ông Mạc Đĩnh Chi đầu thai về làm ông này. Goi quý vị bài thơ thuộc loại Siêu thơ*: (St – VuiCuoi) THƯƠNG TIẾC Cách 1.- Đọc Xuôi:                                                               Cách 2.– Đọc Ngược: Vương…

Read More
up top