Posts Tagged ‘Thơ Vui: Nổi Buồn Xăng Cao’

Thơ Vui: Nổi Buồn Xăng Cao

Friday, October 16th, 2009

Bốn đô một gallon xăng
Bốn trăm miles chẵn tốn bằng trăm đô
Còn chưa cộng thứ tiền toll
Tiền mua bảo hiểm, ô tô bảo trì

Xăng ơi, lên giá làm chi!
Cho tôi nuốt lệ mỗi khi ra đường
Tiền xăng giết chết tiền lương
Giết luôn tiền thưởng, tổn thương tiền già.

Ngậm ngùi, nhung nhớ tình xa
Tơ duyên mai lỡ, lỗi là xăng cao
Chúc em hốt được thằng nào
Tiền vô như nước, xăng cao không tè

Còn anh tài sản vài que
Nợ nhà chưa hết, nợ xe chưa hoàn
Nợ tình xưa vẫn còn mang
Hận xăng tăng giá, hoang mang chữ tình.

Anh vốn không thích lặng thinh
Ngắm mây phiêu lãng tạo hình nên thơ
Hôm nay không thể làm ngơ
Thấy xăng cao giá, ngu ngơ … chửi thề.

— Sưu tầm —