Posts Tagged ‘Nghe thấy không?’

Nghe thấy không?

Monday, October 12th, 2009

Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói:

– Từ sáng giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó!

Người vợ quay sang chồng, hỏi giọng miệt thị:

– Nghe thấy không?

Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi:

– Nó làm được việc ấy với một hay 10 con mái?

– Dĩ nhiên là 10 con mái rồi!

Người chồng quay sang vợ nói:

– Nghe thấy không?

🙂
************************************************************

1 PHÚT SUY TƯ

TÌNH YÊU, CỦA CẢI VÀ THÀNH CÔNG

Có một phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì thấy có ba cụ già râu bạc trắng đứng trong sân, bà kinh ngạc nói: “Tôi nghĩ là tôi không quen biết các cụ, nhưng có lẽ các cụ đói rồi, xin mời các cụ vào nhà ăn chút gì chứ.”

Một trong ba cụ già hỏi: “Có ông chủ ở nhà không ?”

Bà ấy trả lời: “Ông ấy không có nhà, ông ấy đi rồi.”

– “Vậy thì chúng tôi không thể vào được.”

Mặt trời khuất sau núi, chồng bà đã trở về, và bà đem chuyện ấy nói lại cho chồng nghe, ông chồng rất vui vẻ nói: “Bà ra nói với họ là tôi có ở nhà, và mời họ vào nhà.”

Bà vợ bước ra khỏi cửa và nói với ba cụ già:

– “Xin mời các cụ vào nhà.”

– “Chúng tôi không thể vào nhà cùng một lúc được.” một trong các cụ già nói.

– “Tại sao ?” người đàn bà muốn biết lý do nên hỏi.

– “Cụ già này tên là CỦA CẢI” một cụ chỉ một cụ già bên trái giải thích, và chỉ một cụ già khác đứng bên phải giới thiệu: “Cụ này tên là THÀNH CÔNG, còn tôi tên là TÌNH YÊU.” Sau đó cụ già nói thêm: “Bây giờ bà vào thảo luận với chồng bà xem sao, muốn mời ai trong chúng tôi đây vào nhà ?”

Người đàn bà vào nhà trình bày câu chuyện vừa rồi với chồng, ông chồng vui vẻ nói: “Vậy thì bà ra mời CỦA CẢI vào.”

Người đàn bà nói:

– ”Anh yêu, hay là chúng ta mời THÀNH CÔNG vậy.”

Người con dâu ngồi bên góc nhà nghe vậy thì góp ý:

– “Chúng ta mời TÌNH YÊU vào thì không tốt hơn sao ?”

Chủ nhà bèn nói với vợ: “Chúng ta nghe lời con dâu một lần đi, bà ra mời TÌNH YÊU vào.”

Người phụ nữ đi ra nói: “Chúng tôi xin mời vị nào tên là TÌNH YÊU ?”

TÌNH YÊU bước vào nhà, nhưng CỦA CẢI và THÀNH CÔNG cũng bước theo vào.

Người đàn bà kinh ngạc hỏi CỦA CẢI và THÀNH CÔNG: “Chúng tôi chỉ mời TÌNH YÊU, tại sao hai cụ cũng vào ?”

Cả ba cụ già cùng lên tiếng nói:

– “Nếu các người chỉ mời CỦA CẢI hay THÀNH CÔNG, thì hai người khác không vào được, nhưng nếu các người mời TÌNH YÊU thì CỦA CẢI và THÀNH CÔNG cùng vào. Bởi vì TÌNH YÊU đi đâu thì CỦA CẢI và THÀNH CÔNG theo đó, ở đâu có TÌNH YÊU thì ở đó có CỦA CẢI và THÀNH CÔNG.”

lmGMNT.

(dịch từ tiếng Hoa)

Suy tư:

Gia đình có của cải thì thành công đứng ngoài cửa và tình yêu trốn mất.

– Gia đình thành công thì của cải đứng bên cửa nhưng tình yêu thì không có chổ đứng.

– Gia đình có tình yêu thì của cải trở thành đầy tớ thân thiện đắc lực, và thành công là đồ trang điểm làm cho họ thêm quý phái…

lmgmnt
*****************************************