Posts Tagged ‘Một Thuở Yêu Người’

Một Thuở Yêu Người

Friday, May 9th, 2014

Mời các bạn thưởng thức nhạc
phẩm Một Thuở Yêu Người qua
giọng hát Thu T. Hiện cư ngụ
tại Sacramento CA