Posts Tagged ‘MÁY IN TỰ PHA MỰC’

Máy In Tự Pha Mực

Tuesday, October 20th, 2009

Máy in cần phải có bốn tiêu chuẩn dưới đây:
A. Không có con chip nằm ở dưới bụng của
bình chứa mực. (Con chip nhỏ bằng 1/6
của Cell phone chip).
B. Bình chứa mực phải được chế bằng nhựa
trong. (clear bottle, khi gần hết mà thấy)
C. Printer head cần phải lấy ra được để clean,
sau lâu ngày dùng sẽ bị dơ.
D. Bình mực tốt hơn có hai chữ:
MADE IN JAPAN

1. Máy in mang tên Canon Pixma IP 6000D
Loại máy này có thể lấy Printer Head ra được
và clean khi bị dơ.
Loại máy này không còn trên thị trường nữa,
Mà trên chỗ bán đồ cũ.
Máy này in được hai mặt.

2. Địa chỉ mua mực: supertobuy.com
Họ bán mỗi chai bao nhiêu OZ cũng có

3. Cách Refill:
Trong máy có sáu bình mực nhỏ khác màu, mỗi bình đuợc
chế bằng nhựa trong, nếu gần hết sẽ nhìn thấy.
A. Mang bao tay, lấy bình gần hết ra, cần một sợi dây thun
(rubber band) loại lớn, bịt miệng lại nơi mực di chuyển
xuống máy
B. Đục một lỗ nhỏ bằng máy khoan trên đầu phía chứa mực
C.Dùng một Syringe cở trung bình hút từ bình mực mua về
bơm vào bình đã sử dụng hết. Màu nào theo màu đó.
D. Dùng một glue stick gun (hàn loại nhựa), hàn
lại lỗ nơi mà mới bơm mực vào.(Cost $3.00 at Lowe’s)
E. Lấy dây thun ra, để ngược lại vài phút, rồi trở ngược lại
lần nửa cho đến khi nào cảm thấy an toàn, trước khi cho
vào máy. (mực sẽ chảy ra chừng 10 đến 20 giọt là thường)

F. Chú ý: Đừng để mực đổ lung tung trên thảm thì hỏng việc…
(Chừng $50 tiền mua mực sử dụng trong vài năm)

Seattle, Oct.2009.
Nhơn Nguyễn