Posts Tagged ‘Luận về chữ “Tử”’

Luận về chữ “Tử”

Sunday, October 11th, 2009

Chết vì bị chí rận cắn gọi là Chí tử
Chết bị diện giựt gọi là Điện tử
Chết vì bị té ngựa gọi là Mã tử
Đang thái thịt mà bị chết gọi là Thái tử
Chết vì cảm cúm gọi là Cảm tử
Chết vì ái tình goị là Ái tử
Chết vì tò mò gọi là Thám tử
Chết vì làm việc Công tử
Đập đầu vào cửa mà chết gọi là Cửa tử
Chết lãng xẹt gọi là Lãng tử
Chết mà thân thề còn nguyên vẹn gọi là Nguyên tử
Chết mà thân thể không nguyên vẹn gọi là Phân tử
Chết từ từ từng phần gọi là Phần tử
Người khổng lồ chết gọi là khổng lồ chết gọi là Khổng tử
Đang mạnh khỏe mà chết gọi là Mạnh tử
Già lão mà chết gọi là Lão tử
Đang lúc đùa nghịch mà chết gọi là Nghịch tử
Cha chết gọi là phụ tử

Mẹ chết gọi là Mẫu tử
Sư phụ chết gọi là Sư tử
Quân lính chết gọi là Quân tử
Người Hoàng tục chết gọi là Hoàng tử
Người Quý phái chết gọi là Quý tử
Chết lạnh vì thiếu áo chết gọi là Hàn Mạc tử

Chúc vui cuối tuần

Thiệp