Posts Tagged ‘Huong Xua’

Huong Xua

Sunday, April 6th, 2014

Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm
Hương Xưa qua giọng hát bạn Nh.
trong dịp Dạ Tiệc Mùa Hè
tại San Jose April 5, 2014