Posts Tagged ‘Hình Ảnh Lễ Hội Cầu Ngư Từ Quê Làng Thai Dương Thuận An’

Hình Ảnh Lễ Hội Cầu Ngư Từ Quê Làng Thai Dương Thuận An

Saturday, February 22nd, 2014
BBT xia chia sẻ đến quý vị đọc giả của thuanan.net những hình ảnh ngày Lễ Hội Cầu Ngư  trong dịp 3-Năm Đáo Lệ ở Quê Nhà đã cử hành vào thứ Ba Ngày 12 Tháng 2 Năm 2014 tại địa điểm ngôi đình làng Thai Dương Thuận An.

Ngôi Đình Làng Thai Dương Thuận An sau khi trùng tu

 

Trang phục ngày Lễ Hội Cầu Ngư

Hình ảnh chiếc ghe và ngư dân trong buổi lễ

Hình ảnh con sông phía trước mặt ngôi đình

Mặc dù trời mưa quang khách cũng không ngại đến tham dự rất đông đủ

 

Đánh trống hội chuẩn bị vào lễ cầu ngư