Posts Tagged ‘Hình Ảnh Thầy Bá Qua Mỹ’

Hình Ảnh Thầy Bá Qua Mỹ

Friday, October 23rd, 2009


Thầy Bá không quãng ngại đường xa đến tham dự cuộc Hội Ngộ THTA…


Thầy rất vui mừng khi gặp lại các em …


Mấy khi được dịp gặp gở các bạn và Thầy như thế này…


Học sinh THTA cuả 3 niên khóa…


Nhiều bạn bè xa xôi “lặn lội” tới thăm thầy…


Tiệc ăn uống xong rồi tìm nơi tiếp tục hàn huyên tâm sự, hét hò…


Ca ra là Ô Kê, Chỉ cần sự can đảm…


Ca sĩ đến từ Texas…


Tiệc nào rồi cũng tàn, còn lại lưu luyến trong mỗi chúng ta, chúc Thầy luôn luôn vui khoẻ…