Posts Tagged ‘Hien Chuong Tinh Yeu’

HIẾN CHƯƠNG TÌNH YÊU

Thursday, February 12th, 2015

HIẾN CHƯƠNG TÌNH YÊU

Khi em lạnh, tôi biến thành ngọn lửa
Củi thương yêu than đỏ hực ân tình
Em cần thơ cho sáng dạy thơm hơn
Tôi lập tức hóa thân thành vần điệu

Khi em bước, tôi biến thành chiếc kiệu
Ngựa hai hàng tứ mã chắc nan truy?
Có sao đâu? Tôi nào hỏi mấy khi
(Dù lắm lúc cũng thầm ghen tức chứ)
Hiến chương tình yêu…

Hiến chương tình yêu
Và khi em ốm tôi xin làm thuốc
Và khi em khóc tôi xin làm nước mắt
Và khi em chết cuộc đời này phải hết…
Hiến chương tình yêu

Hiến chương tình yêu
Khi em viết, tôi biến thành giấy mực
Bút tương tư mực nhớ đến ai kia?
Giấy từ cây, bút từ gỗ xa xưa
Mực từ nhựa, tôi từ em sống lại

Khi em ngủ, tôi biến thành chiếc gối
Để phòng hờ…ngộ nhỡ em muốn ôm
Để đêm hờn, em có cái vứt luôn
Sáng nhặt lại… thấy mình sao dữ thiệt

Khi em đọc, tôi biến thành chữ viết
Cả nghìn chương, chỉ chép chuyện đôi ta
Mỗi đầu giòng: tên em sắp chữ hoa
Cả chấm, hỏi cũng đậm mùi hạnh phúc

Và khi em ốm tôi xin làm thuốc
Và khi em khóc tôi xin làm nước mắt
Và khi em chết cuộc đời này phải hết…
Hiến chương tình yêu

Và khi em ốm tôi xin làm thuốc
Và khi em khóc tôi xin làm nước mắt
Và khi em chết cuộc đời này phải hết
Hiến chương tình yêu

Và khi em ốm tôi xin làm thuốc
Và khi em khóc tôi xin làm nước mắt
Và khi em chết cuộc đời này phải hết
Hiến chương tình yêu

Khi em ốm, tôi biến thành tủ thuốc
Thành tấm màn, cho gió máy cho em
Em chã cần phải lễ, giác hay xông
Vì tôi đã hóa thành cây ngải cứu

Khi em khóc, tôi xin làm nước mắt
Chảy giùm em cho cạn sạch nỗi niềm
Để mắt em xanh, để môi em mềm
Tôi là lá, giữa buổi chiều sắp tối
Hiến chương tình yêu

Ngày mười bốn, tháng hai ngày của tình yêu…

Tác giả: Nguyễn Bích – Thơ: Du Tử Lê

(California, ngay 12 thang 1 nam 2015)