Posts Tagged ‘Học Thuộc Lòng (Bài 3)’

Học Thuộc Lòng (Bài 3)

Tuesday, January 5th, 2010

CON ĐƯỜNG BẮC NAM

1.- Từ cửa Ải Nam Quan
Tới biên thùy Miên Việt
Khi leo núi, lúc xuyên ngàn
Chạy ven biển cả, vắt ngang sông dài
Khi băng qua đồng lúa xanh tươi
Lúc tiếng thẳng vào lòng đô thị
Con đường thiên lý
Từ bao đời nối chặt Bắc, Trung, Nam

2.- Con đường, mạch máu chính của giang san
Chuyển sinh khí từ trong lòng đất mẹ
Nuôi đàn con từ núi rừng ra bể
Từ Lạng Thành cho đến mũi Cà Mau
Con đường truyền tình cảm mến thương nhau
3.- Con đường ấy, ngày nay ôi! đứt đoạn!
Mạch sống cắt đôi, nửa trời u ám!
Ai là người gieo mối hận ly tan?

Chiêu Đăng
(Trích trong Quốc Văn Toàn Thư Lớp Nhất trang 34)

Nhơn Nguyễn (st)